تمام دسته بندی ها

 • تمام دسته بندی ها
 • 1200 شانه برجسته
 • 12 متری
 • 6 متری
 • 9 متری
 • قالیچه (1*1.5)
 • قالیچه (1.5*2.25)
 • کناره
 • 500 شانه
 • 12 متری
 • 6 متری
 • 9 متری
 • قالیچه (1*1.5)
 • قالیچه (1.5*2.25)
 • کناره
 • 700 شانه
 • 12 متری
 • 6 متری
 • 9 متری
 • قالیچه (1*1.5)
 • قالیچه (1.5*2.25)
 • کناره
 • تابلو فرش
 • تمام محصولات
 • طرح
 • بزرگمهر
 • فرش 10 رنگ
 • فرش 1000 شانه
 • 12 متری
 • 6 متری
 • 9 متری
 • قالیچه (1*1.5)
 • قالیچه (1.5*2.25)
 • کناره
 • فرش 1000 شانه برجسته
 • 6 متری
 • 9 متری
 • فرش 1000 شانه برجسته 12 متری
 • قالیچه (1*1.5)
 • قالیچه (1.5*2.25)
 • کناره
 • فرش 1200 شانه
 • 12 متری
 • 6 متری
 • 9 متری
 • قالیچه (1*1.5)
 • قالیچه (1.5*2.25)
 • کناره
 • فرش 14 رنگ
 • فرش 8 رنگ
 • فرش ابریشم
 • فرش زمینه تیره
 • فرش زمینه روشن
 • فرش قدیمی
 • فرش ماشینی
 • فرش ماشینی طرح ماهی
 • فرش نخ فرنگ
 • پادری
 • کلاژ و فرش رنگ شده
 • گبه
 • گلیم
 • فرش دستبافت

محصولات جدید

1200 شانه برجسته و ساده

 • فرش 1200 شانه
 • 12 متری
 • 9 متری
 • 6 متری

1000 شانه برجسته و ساده

 • فرش 1000 شانه
 • 12 متری
 • 6 متری
 • 9 متری
 • قالیچه (1*1.5)

فرش های 500 و 700 شانه

 • 700 شانه
 • 500 شانه

تخفیفات ویژهعضویت در خبرنامه